Tr5-65

Widowiskowy wjazd na stację

Tr5-65
Stefanowo
05.12.2009

Album:
Pożegnanie Tr5-65