Ol49-111

W drodze mała niespodzianka - postój w Nowejwsi Mochach.

Ol49-111
Nowawieś Mochy
26.08.2006

Album:
Wolsztyn Experience do Jaworzyny Śląskiej 26.08.2006