Px48-1907

Manewry przed odjazdem w stronę Tui i Lisewa

Px48-1907
Nowy Dwór Gdański
23.10.2010

Album:
Jesień na Żuławach - 23.10.2010