Px48-1907

...plastikowym pociągiem normalnotorowym. Takie spotkania widuje się rzadko, zwłaszcza w tych rejonach.

Px48-1907
Tuja Mleczarnia - Nowy Dwór Gdański
23.10.2010

Album:
Jesień na Żuławach - 23.10.2010