Px48-1907

Pociąg wjeżdża na most, który jest jednym z najwyżej położonych miejsc w płaskiej jak stół okolicy

Px48-1907
Tuja Mleczarnia - Nowy Dwór Gdański
23.10.2010

Album:
Jesień na Żuławach - 23.10.2010