Px48-1907

Klimatyczny pociąg retro w klasycznym żuławskim krajobrazie

Px48-1907
Tujsk - Rybina
23.10.2010

Album:
Jesień na Żuławach - 23.10.2010