Px48-1907

Kolejny most na trasie - tym razem pokonujemy kanał Linawy

Px48-1907
Tujsk - Rybina
23.10.2010

Album:
Jesień na Żuławach - 23.10.2010