Px48-1907

Nie zawsze słońce w kontrze oznacza fatalne warunki do fotografowania...

Px48-1907
Rybina
23.10.2010

Album:
Jesień na Żuławach - 23.10.2010