Px48-1907

Parowóz na jednym z dwóch trójkątów na żuławskiej kolejce

Px48-1907
Stegna Gdańska
23.10.2010

Album:
Jesień na Żuławach - 23.10.2010