Px48-1907

W lewo na Nowy Dwór, w prawo na Prawy Brzeg Wisły (a dawno temu na Gdańsk)

Px48-1907
Stegna Gdańska
23.10.2010

Album:
Jesień na Żuławach - 23.10.2010