Px48-1907

Stacja w Sztutowie (tak, pod tymi trawami i krzakami jest peron!) zapewnia komfort obrócenia całego składu bez "urywania" parowozu

Px48-1907
Sztutowo
23.10.2010

Album:
Jesień na Żuławach - 23.10.2010