Px48-1907

Chwila postoju, by peiks mógł pobłyszczeć sobie w słońcu

Px48-1907
Sztutowo
23.10.2010

Album:
Jesień na Żuławach - 23.10.2010