Px48-1907

Parowóz przy pomniku upamiętniającym ofiary pobliskiego KL Stutthof

Px48-1907
Sztutowo Muzeum
23.10.2010

Album:
Jesień na Żuławach - 23.10.2010