Px48-1907

Przejazd przez trójkątną stację w Stegnie w stronę Mikoszewa

Px48-1907
Stegna Gdańska
23.10.2010

Album:
Jesień na Żuławach - 23.10.2010