Px48-1907

Px48-1907
Stegna Gdańska - Junoszyno
23.10.2010

Album:
Jesień na Żuławach - 23.10.2010