Px48-1907

Jesteśmy u celu. Dalej jechać się nie da.

Px48-1907
Mikoszewo Ujście Wisły
23.10.2010

Album:
Jesień na Żuławach - 23.10.2010