Px48-1907

Dzień powoli zbliża się do końca. Resztki światła wykorzystujemy na sfotografowanie pociągu przy starym domu w Stegnie. Niniejszym dziękuję Organizatorom za znakomitą imprezę!

Px48-1907
Stegna Gdańska
23.10.2010

Album:
Jesień na Żuławach - 23.10.2010