Px38-805

Tak Px38-805 prezentuje się na powtórnie uruchomionej obrotnicy

Px38-805
Żnin
19.03.2011

Album:
Żnin - Gąsawa 19.03.2011