Px48-1919

Za Witkowem gęstość zaludnienia jakby spadała, co przekłada się na ilość zabudowań wokół kolejki

Px48-1919
Witkowo - Powidz
21.05.2011

Album:
Gniezno - Powidz - Gniezno 21.05.2011