Px48-1919

Mały sprint i mamy jeszcze ujęcie od boku :)

Px48-1919
Witkowo - Powidz
21.05.2011

Album:
Gniezno - Powidz - Gniezno 21.05.2011