Ty2-1298

Wraz z nim stoi tu Ty2-1298. Wraz ze stojącymi na tym samym torze, oczekującymi remontu wagonami TPWP tworzy skład... dość upiorny.

Ty2-1298
Powodowo
18.09.2011

Album:
Odstawione parowozy w Powodowie