Px48-1907

Px48-1907
Mikoszewo - Mikoszewo Ujście Wisły
24.09.2011

Album:
Jesień na Żuławach - 24.09.2011