Px48-1919

Px48-1919
Witkowo
19.05.2012

Album:
5-lecie Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni