Px48-1756

Spotkanie dwóch - jakże różnych maszyn.

Px48-1756
Środa Miasto
23.03.2013

Album:
Nostalgia za parą - zima na kolejce średzkiej