Px48-1756

Po profilaktycznym odśnieżeniu odcinka do "kipy" parowóz zostawia pług i wraca po resztę pociągu i zaczynających marznąć pasażerów.

Px48-1756
Środa Wąsk.
23.03.2013

Album:
Nostalgia za parą - zima na kolejce średzkiej