Px48-1756

Parada parowozu. Czy taka jest przyszłość Wolsztyna?

Px48-1756
Środa Wąsk.
23.03.2013

Album:
Nostalgia za parą - zima na kolejce średzkiej