Px48-1756

Po odśnieżeniu toru do Słupi parowóz po raz kolejny wraca do składu

Px48-1756
Środa Wąsk. - Słupia Wielka
23.03.2013

Album:
Nostalgia za parą - zima na kolejce średzkiej