Px48-1756

Było "grubo"! Zwłaszcza jeśli chodzi o pokrywę śnieżną na torze...

Px48-1756
Annopole - Płaczki
23.03.2013

Album:
Nostalgia za parą - zima na kolejce średzkiej