Px48-1756

Zimowy wiosenny pociąg w całej okazałości

Px48-1756
Annopole - Płaczki
23.03.2013

Album:
Nostalgia za parą - zima na kolejce średzkiej