Px48-1756

Jest sobota, a pociąg zbliża się do Środy. Ach te zawirowania czasoprzestrzeni...

Px48-1756
Słupia Wielka - Środa Wąsk.
23.03.2013

Album:
Nostalgia za parą - zima na kolejce średzkiej