Px48-1756

I tak oto dojeżdżamy do końca wycieczki. Teraz poprosimy o wiosnę, bo ile można oglądać zdjęć o biało-czarno-niebieskiej kolorystyce?

Px48-1756
Środa Wąsk.
23.03.2013

Album:
Nostalgia za parą - zima na kolejce średzkiej