Tr5-65

Tr5-65 wynurza się z mgły...

Tr5-65
Powodowo - Żodyń
03.10.2003

Album:
Wolsztyn - Sulechów 03.10.2003