Px48-1756

I pomyśleć, że kiedyś to był całkiem normalny, codzienny widok...

Px48-1756
Śnieciska - Polwica
27.10.2013

Album:
Pożegnanie parowozów Px48 w Wielkopolsce