Tr5-65

Postój w Kopanicy, czyli na dawnej stacji granicznej

Tr5-65
Kopanica
03.10.2003

Album:
Wolsztyn - Sulechów 03.10.2003