Px48-1756

Px48-1756
Polwica - Śnieciska
27.10.2013

Album:
Pożegnanie parowozów Px48 w Wielkopolsce