Tr5-65

W dalszej drodze był motyw z krzyżem.

Tr5-65
Kopanica - Żodyń
03.10.2003

Album:
Wolsztyn - Sulechów 03.10.2003