Px38-805

"Leon" zbliża się do dawnego posterunku odgałęźnego, od którego rozpoczynała się linia do Rogowa

Px38-805
Wenecja Muzeum - Biskupin
20.09.2014

Album:
120-lecie Żnińskiej Kolei Powiatowej