Ol49-69, OKz32-2

Tłumy jakby "nieco" mniejsze, można więc popróbować ujęć z innych miejsc niż zwykle

Ol49-69, OKz32-2
Wolsztyn
02.05.2015

Album:
Wolsztyn 2015