Pt47-65

"Petucha" wykonuje oblot składu pośród urokliwej, starej infrastruktury

Pt47-65
Nowawieś Mochy
30.04.2016

Album:
Wolsztyn 2016