Ty42-24

Jakiś czas później do Moc zbliża się pyskowicki Ty42-24 z krótkim składem rzadkich wagonów 94A

Ty42-24
Nowy Solec - Nowawieś Mochy
30.04.2016

Album:
Wolsztyn 2016