Ty42-24

Ty42-24 błyszczy się w promieniach popołudniowego słońca

Ty42-24
Nowawieś Mochy
30.04.2016

Album:
Wolsztyn 2016